Oversikt over saker

Arve Stallvik og Route66usa.info er involvert i en lang rekke juridiske og utenomrettslige saker. Her en liten og garantert mangelfull oversikt over sakene i korthet.

 

Tidl.medeier av route66usa.info vs Stallvik/Norwegian Multimedia AS
Disse to startet selskapet sammen, men hun ble lurt ut av selskapet da det ble skilsmisse. Stallvik bestakk selskapets advokat for å lure motpart slik at han selv kunne overta bådeselskap og alt av private eiendeler som hus og bil. Gjennom utspekulert bruk av advokater, vitner som løy for han, med mer. svindlet Stallvik til seg store verdier.

 

 

Tanem vs Norwegian Multimedia AS

Tanem krever ca 200,000 i ubetalt lønn for arbeid utført i 2010.
Stallvik konstruerer et fiktivt motkrav på 450,000 med begrunnelse i tapte innteketer fra en reklamefilm han skulle lage i samarbeid med Rosenborg Ballklubb og selge i Rema1000, Narvesen, osv.
Det kommer frem av dokumenter og under rettssaken at Stallvik ikke har avklart rettigheter i samråd med Rosenborg BK til å gjøre dette, og etterhvert at filmen ikke skulle selges likevel, men gis bort..
Hans nekt for å betale lønn begrunnes i dårlig utført arbeid, noe han ikke dokumenterer under rettssaken. Han innkaller, som alltid, to-tre vitner han har på sin lønningsliste til å lyve under ed om enkelte forhold. DIsse er Eva Bratland, Tor-Anders Søfteland, og Helge Njå.
I løpet av saksgangen har Stallvik kommet med en rekke trusler om alt fra voldelige handlinger til “innberettigelse av skatt”, politianmeldelser, og søksmål.

Dommen: Stallviks erstatningskrav ble blankt avvist. Han må betale en vesentlig del av motparts omkostninger og motpart får det meste, men ikke alt, av kravet innvilget.

Stallvik anket til lagmannsretten. Saken er ikke ført ennå.

 

 

Haugen vs Stallvik

Stallvik har stjålet over 300 av Haugens fotografi og benyttet de som profilering av eget selskap.
Haugen har krevd kr 800,000 i betaling samt. en godtgjørelse på kr 50,000. Stallvik neketer å betale dette. Han vil trolig måtte forvente et erstatningskrav på 2 millioner eller høyere i retten. Det alvorlige lovbruddet kan også straffes med fengsel i inntil tremåneder. Saken kan bli et viktig eksempel på saker vi kan komme til å se mnye av i årene som kommer ettersom privat eide bilder florerer og misbrukes via internett.

Saken er foreløpig ikke kommet opp for retten da det kreves økonomisk bistand for å føre saken, og Stallvik har fremlagt misvisende dokumentasjon til den innvolverte instans, hvilket har trenert saken i inntil ett år Saken ligger hos finansklagenemnda.

Bisgaard vs Norwegian Multimedia AS

Denne er veldig veldig omfangsrik (dette er strategien til Stallvik i alle saker: å gjøre dem så store at de andre ikke har råd til å overleve skaen mot han). Egentlig handler visst saken nok en gang kun om at Stallvik ikke vil utbetale lønn, denne gang til Bisgaard, som arbeidet som turguide.

Siste nytt: Bisgaard fikk feilaktig en fraværsdom mot seg. Dette er visstnok blitt rettet opp i og saken gjenopptas, men dette er utrolig tid- og ressurskrevende. Vi ønsker mer detaljert informasjon i denne saken, men de detaljene som til nå er kommet muntlig vitner om justismor av verste type. Her foreligger det trolig en miks av dårlig arbeid hos politi og juridisk myndighet, i kombinasjon med korrupsjon mellom Stallvik og sentrale aktører i sakshåndteringen.

 

Explorify vs Norwegian Multimedia AS

Explorify er et konkurrerende selskap. De reiste tidligere som deltagere med route66usa.info (norwegian multimedia as) og ble ved ankomst i usa fremlagt et skjema hvor det bl.a. stod at deltagere ikke senrere har lov til å arrangere lignende turer selv. Ettersom de senere ønsket å gjøre nettopp det, kom Stallvik med et krav mot dem. Explorify vant saken men ble dømt til å dekke egne saksomkostninger. Explorify anket og fikk medhold. Stallvik anket til høyesterett.

Dom: Høyesterett har avvist anken.

 

Aanekre vs Stallvik / Norwegian Multimedia AS

Måtte gå rettens veg for å få lønn på 100,000 utbetalt. Stallvik møtte plutselig opp på Aanekres advokats kontor med tilbud om 80,000kr for å avslutte saken. TIlbud hadde ekstremt kort tidsfrist. Aanekre aksepterte for å bli ferdig med sosiopaten.

 

 

Kundeklager
Stallvik har vært involvert i flere saker, deriblandt trolig en tvist med Jotunheimen MC klubb. Hva denne og andre saker går i har vi lite håndfast informasjon om pernå.

Selskapet har alltid mottat klager, men i 2012merket vi en markant oppgang og i 2013 hardet vært en storm av rapporter om hårreisende oppførsel fra Stallvik og selskapet. Generelter det snakk om misfornøyde kunder som føler seg lurt, og blir møtt med trusler om alt fra usannsynlige søksmål til voldelige konsekvenser.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: