SIste nytt fra route66usa.info og arve stallvik er å svare klagende kunder med trusler.

En rekke kunder har i 2013 klaget på turene som er et overpriset stressverk hvor mye loves og lite holdes.

Det vites ikke pr.tidspunkt hvor mange saker som er overlevert reisegarantifondet. Erfaringsmessig er dette svært lønnsomt for misfornøyde kunder, som begynner å bli vant med klager på selskapet. Stallvik selv, eier av sleskapet, har på henvendelser fra kundene replisert med sterke trusler. Total mangel på imøtekommelse ser ut til å bli varemerket til møkkaselskapet.

Det er altså ikke lenger bare ansatte som trues med vold og økonomiske konsekvenser, men også betalende kunder.

Advertisements