Stallvik anonserer en av turene sine til å være 300 mil lang og overkommelige dagsetapper … i realiteten er turen på 600 mil(!!) og i direkte dialog med “sjefen” fraråda han den turen pga kjørelengden. Jeg kaller dette missinformasjon og missvisende markedsføring … Stallvik kaller det “skrivefeil” … men “skrivefeilen” er fortsatt ikke retta opp på nettsidene hans. Seriøst … neppe!!

http://www.bike.no/nyheter/norsk-krig-om-route-66-118215?page=2

Advertisements