Her lirer denne Stallvik av seg mye rart. Skal man ta en rettighet eller “patent” på et konsept på det være et konsept som er unikt og som man selv har utviklet. Å kreve å ha en rettighet på konsept som går ut på å selge MC-turer på Route 66, en destinasjon som nettopp er kjent for MC-turer blir like absurt som å kreve å ha rettighetene til konseptet “Sol-sommer-og-strandliv-reiser til Thailand” eller konseptet “Storbyferie til New York”. Det skal vanskelig kunne argumenteres i en rettsak at sol og sommer er et unikt konsept du selv har kommet på og har alle rettigheter alle turer med et slikt konsept. MC-turer og Route 66 hører derimot logisk sammen, og slike turer er nettopp det de fleste tenker på når man nevner denne destinasjonen.

Videre argumenterer Stallvik med at “en kontrakt er en kontrakt”. Det er overraskende at en person som driver en bedrift ikke vet at det finnes lover som regulerer slike kontrakter. En ulovlig kontrakt er derfor ikke verdt mer enn papiret den er skrevet på, og kan ikke ansees som en kontrakt. Dersom en arbeidstaker f.eks. skriver under en kontrakt som sier at man skal tjene 10,- i timer, så er denne kontrakten ugyldig ihht loven og dermed ikke og anse som annet enn et papir med noen tilfeldige skriblerier. Derimot kan arbeidsgiver risikere å bli straffeforfulgt da han lager kontrakter som bryter loven.

Klausuler som sier at arbeidstakere ikke kan begynne å jobbe hos en konkurrerende bedrift eller starte opp en konkurrerende bedrift finnes i arbeidslivet. Lengden på slike klausuler er regulert av loven. Her virker det som Stallvik mener man kan bruke slike klausuler, ikke for sine ansatte, men for noen som er på ferie i et par uker. Og ikke nok med det, han tror at han kan kreve at slike klausuler gjelder for resten av livet og dette for et konsept som ikke er unikt, som han ikke har funnet på selv og som det ikke foreligger eller kan foreligge noen rettigheter på.

http://www.bike.no/nyheter/norsk-krig-om-route-66-118215?page=3

Advertisements