Endelig et alternativ til Norwegian Multimedia. De annonserer med et program som bare delvisblir fulgt. Vi kjørt sammen med 30 andre misfornøyde.

http://www.bike.no/nyheter/norsk-krig-om-route-66-118215?page=1

Advertisements